Get Adobe Flash player

บทความรายเดือน: วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16:46:18 น.

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาคารกล้วยไม้

สายชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จะจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งแวดล้อมอาคารกล้วยไม้ 
ในวันพุธที่  26  มิถุนายน  2556  ณ  หน้าอาคารกล้วยไม้  เชิญชวนร่วมกิจกรรมด้วยกันนะคะ

การประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว”

วันอาทิตย์ที่  2  มิถุนายน  2556  ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกคน  เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  "การพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว"  ณ  Hole  Meeting  room  ชั้น 3 อาคารบุญนาค  นะคะ

ค้นหา