Get Adobe Flash player

ข่าว

น้ำท่วม

ภาพอาคารกล้วยไม้  และรอบๆ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  หลังจากฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 19 กย. 56 ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง หน้าอาคารกล้วยไม้ และถนนอื่นๆ ทั้งโรงเรียน  (ถ่ายภาพเมื่อ 20 กย.56)

การประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว”

วันอาทิตย์ที่  2  มิถุนายน  2556  ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกคน  เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  "การพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว"  ณ  Hole  Meeting  room  ชั้น 3 อาคารบุญนาค  นะคะ

ค้นหา