Get Adobe Flash player

อัลบั้มภาพ

น้ำท่วม

ภาพอาคารกล้วยไม้  และรอบๆ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  หลังจากฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 19 กย. 56 ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง หน้าอาคารกล้วยไม้ และถนนอื่นๆ ทั้งโรงเรียน  (ถ่ายภาพเมื่อ 20 กย.56)

ภาพคณะครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  และคณะครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ทุกคน ได้เข้าร่วมประชุุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว"  
ณ  Hole Meeting room ชั้น 3 อาคารบุญนาค  (ชมภาพกิจกรรม)

 

ค้นหา